Startlister og tilgang på løyper

Startlister er nå publisert: Startlister – Lommedalsrennet 2018

Premieutdeling ca 30 min etter sist målgang i hver klasse. Premie for 8-10 år direkte etter målgang.

 

Åpen løype: 

Vi ønsker å holde løypene åpne under rennet, slik at deltakere kan teste/besikte før sin start. Dette betinger aktsomhet og at man ikke forstyrrer pågående konkurranse. Man plikter å følge instrukser fra løypevakter. Oppvarming skal skje i egen oppvarmingsløype, som vil være tydelig merket ved stadion.

Vi oppfordrer publikum/støtteapparat om å følge konkurransen/skape stemning for utøverne også ute i løypa, på egnede plasser hvor man ikke er til hinder for utøverne.

No Comments

Post a Comment